ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 
Η ΑΝΕΛΙΞΗ ιδρύθηκε το 2011 από τον διπλ. μηχανικό παραγωγής & διοίκησης Θανάση Κυριαζόπουλο έχοντας υπερδεκαετή εμπειρία σαν σύμβουλος επιχειρήσεων και διευθυντικό στέλεχος βιομηχανικής επιχείρησης. Εχει έδρα την Καλαμάτα. Ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα καθώς και με διαδικτυακές εφαρμογές.
 
Η ΑΝΕΛΙΞΗ με την βοήθεια της επιστημονικής κατάρτισης και της μεγάλης εμπειρίας των στελεχών της, προσφέρει σήμερα ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών βοηθώντας τους πελάτες της να κατακτήσουν ένα επίπεδο συνεχούς βελτίωσης, επιτυγχάνοντας έτσι άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα.
 
Η στρατηγική της εταιρείας για την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει βασίζεται στην αρχή της παροχής λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη, αξιοποιώντας τις γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες των στελεχών του πελάτη.
 
To Όραμα της εταιρείας παραμένει η παροχή βέλτιστων ποιοτικά και τεχνικά υπηρεσιών συμβούλου μέσα από μία σχεδιασμένη πορεία, όπου δεσμευτικό κριτήριο είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων και των αναγκών των πελατών της.
 
Ποιότητα και Συνέπεια
 
Η ΑΝΕΛΙΞΗ είναι σε θέση να υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς στην τεχνολογία παραγωγής (αγαθών και υπηρεσιών), στη διοίκηση – διαχείριση και στη λήψη αποφάσεων. Οι στόχοι είναι:
 
- ‎η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις
- η αξιοπιστία και η συνέπεια στη παράδοση των έργων
- η εξασφάλιση της μέγιστης προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις
- η  συνεχής υποστήριξη και μετά την ολοκλήρωση του έργου
 
Οι βασικές μας αξίες μάς κατευθύνουν σε ό,τι κάνουμε και αντικατοπτρίζονται σε κάθε πτυχή της εργασίας μας. Οι αξίες που υιοθετούμε προωθούν την αποτελεσματικότητα, την καινοτομία, την υπευθυνότητα, τη συνεργασία, την ακεραιότητα και το σεβασμό.
 
Οι αξίες μας
 
Απέναντι στους πελάτες μας δεσμευόμαστε να:
- τηρούμε τις υποσχέσεις μας, καταβάλλοντας τη μέγιστη προσπάθεια σε κάθε έργο ώστε να αντιληφθούμε τι είναι πραγματικά αναγκαίο για αυτούς, να βοηθήσουμε στην ενίσχυση των δυνατοτήτων τους και να προσδώσουμε στην εταιρία τους μεγαλύτερη αξία από την αναμενόμενη
- τοποθετούμε το όφελός τους πάνω από όλα
- δημιουργούμε μαζί τους ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας
- τους παρέχουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα, που πάντοτε αφιερώνεται πλήρως στις ανάγκες τους
- τηρούμε τις ευαίσθητες πληροφορίες αυστηρά εμπιστευτικές και αναπτύσσουμε τις σχέσεις μας σε βάση αμοιβαίας εμπιστοσύνης
 
Απέναντι στους ανθρώπους μας δεσμευόμαστε να:
- σεβόμαστε την ανάγκη για υψηλή ποιότητα εργασιακής ζωής, καθώς και για ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής
- παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις και συνεχή υποστήριξη, προωθώντας την ανάπτυξή τους
- επενδύουμε στο εύρος των εξειδικεύσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών τους
- αναγνωρίζουμε και επιβραβεύουμε τη σκληρή εργασία και τις επιτυχίες
   
Απέναντι στην κοινωνία δεσμευόμαστε να:
- επιφέρουμε θετικά αποτελέσματα μέσω της υπεύθυνης εργασίας μας
- προωθούμε βιώσιμες και ταυτόχρονα ιδιαίτερα αποτελεσματικές επιχειρηματικές λύσεις
σχεδιασμός, υλοποίηση & διαχείριση ιστότοπου:
ΑΝΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Ε.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ  |  ΤΡΙΠΟΛΗ  |  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ:  Δαμοφώντος 6, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131
Τηλ.: 27210 62151     Fax: 27210 62154
Email:  info@anelixi.net.gr