ΑΡΧΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η ΑΝΕΛΙΞΗ είναι σε θέση να αναλάβει την κατάρτιση του απαιτούμενου φακέλου και την υποβολή των αιτήσεων των νέων αγροτών καθώς και τη διαχείριση του σχεδίου για την απρόσκοπτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Παρατάθηκε η περίοδος υποβολής αιτήσεων
στο πρόγραμμα των νέων αγροτών
Αιτήσεις έως 16 Ιανουρίου
 
Με ανακοίνωση του Υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης & τροφίμων, δόθηκε παράταση στην υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Πρόγραμμα Νέων Γεωργών. H περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως 16 Ιανουαρίου 2017 και των φυσικών φακέλων έως 31 Ιανουαρίου 2017.
Η προκήρυξη του μέτρου 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που αφορά την ενίσχυση νέων, έως και 40 ετών, για την είσοδό τους στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
 
Η συνολική δημόσια δαπάνη για το μέτρο είναι 241 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ενταχθούν 12.000 περίπου νέοι γεωργοί που θα κληθούν να υλοποιήσουν τετραετές επιχειρηματικό σχέδιο.
Η ενίσχυση που θα λάβουν κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ανάλογα με την κατεύθυνση της καλλιέργειας / εκτροφής και την περιοχή εγκατάστασης. Οι εισερχόμενοι στην κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς και οι κάτοικοι των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ή των μικρών νησιών μέχρι και 3.000 κατοίκους, έχουν αυξημένη στήριξη.
 
Η υποβολή των αιτήσεων/φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) έως 23 Δεκεμβρίου. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και τις 9-1-2017, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.
σχεδιασμός, υλοποίηση & διαχείριση ιστότοπου:
ΑΝΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Ε.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ  |  ΤΡΙΠΟΛΗ  |  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ:  Δαμοφώντος 6, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131
Τηλ.: 27210 62151     Fax: 27210 62154
Email:  info@anelixi.net.gr