ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΑΣ
 
Θανάσης Κυριαζόπουλος
Υπεύθυνος συστημάτων παραγωγής και ποιότητας
Διπλ. Μηχανικός παραγωγής και διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Κάτοχος πιστοποιητικού εσωτερικού επιθεωρητή συστημάτων ποιότητας κατά  ISO 9001, IRCA registered. Από το 1995 στη Δ/νση παραγωγής της κεραμοποιίας ΑΦΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Α.Ε. και από το 2007 έως το 2011 Τεχνικός Διευθυντής της εταιρείας. Από 2003 έως 2005 επιστημονικός συνεργάτης στο ΤΕΙ Καλαμάτας. Εταίρος της εταιρίας συμβούλων επιχειρήσεων "Πράξη" από το 2006 έως το 2012. Εμπειρία σε κατάρτιση επενδυτικών προγραμμάτων, στα συστήματα παραγωγής, στον έλεγχο ποιότητας, σε συστήματα ποιότητας ISO 9001, ασφάλειας τροφίμων κατά  ISO 22000.
 

Γιώργος Βασιλόπουλος
Υπεύθυνος επιχειρηματικού σχεδιασμού και προώθησης εξαγωγών
Διπλ. Μηχανικός παραγωγής και διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και κάτοχος Master in Business Administration, του University of Birmigham.  Εχει διατελέσει υπεύθυνος εξαγωγών της εταιρείας Γερμανός (1995-1997), διευθυντής πωλήσεων Ελλάδας του ομίλου Μαίλης (1998-2000) και διευθυντής πωλήσεων Αν Ευρώπης της Motorola (2001-2006). Διατέλεσε επίσης διευθυντής πωλήσεων στην εταιρεία BLAUEL Greek Organic Products και εμπορικός διευθυντής στην ASTRON ELECTRIC.
 

Ελένη Διακουμογιαννοπούλου
Υπεύθυνη τομέα χρηματοδοτικών προγραμμάτων
Πτυχ. οικονομικών επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Εμπειρία στην κατάρτιση business plans, στη διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
 

Παναγιώτα Γρηγοροπούλου
Υπεύθυνη τομέα τροφίμων
Πτυχ.  γεωπόνος - τεχνολόγος τροφίμων Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εμπειρία στη διαχείριση
συστημάτων ασφάλειας τροφίμων κατά  ISO 22000
 

Παναγιώτης Κυριακόπουλος
Υπεύθυνος εφαρμογών πληροφορικής
Διπλ. Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών.
M.Sc Συστημάτων Αυτοματισμού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Προγραμματιστής Η/Υ.
Εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές, ενεργειακές μελέτες, αυτοματισμούς και ανάπτυξη εφαρμογών Η/Υ.
 

Σοφία Λυμπεροπούλου
Υπεύθυνη γραφείου Μεσολογγίου
Οικονομολόγος - περιφερειολόγος πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστημίου. Εμπειρία στην χρηματο-οικονομική διαχείριση και στον στρατηγικό περιφερειακό σχεδιασμό.
 

Χρίστος Κότσαλος
Υπεύθυνος διαχείρισης έργων γραφείου Μεσολογγίου
Πολιτικός μηχανικός (ΤΕ) με εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων και στον ποιοτικό έλεγχο δομικών υλικών.  
Προϋπηρεσία σε μεγάλες τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες.
 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Σοφία Κατσαρού
Οικονομολόγος – Δικαστική Πραγματογνώμονας
Πτυχ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος Μεταπτυχιακού στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Από το 2007 είναι εγγεγραμμένη στον κατάλογο πραγματογνωμόνων στην κατηγορία «επί θεμάτων  οικονομοτεχνικών που αφορούν επιχειρήσεις , λογιστικής και φοροτεχνικών»  των Πρωτοδικείων Αθηνών, Πειραιώς και Καλαμάτας. Από 2008 έως 2015 επιστημονικός συνεργάτης στο ΤΕΙ Καλαμάτας.
 

Σταμάτης Καλασιούντας
Υπεύθυνος πρωτογενούς τομέα και γραφείου Τρίπολης
Πτυχ.  γεωπόνος - φυτικής παραγωγής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικευμένος σε συστήματα ποιότητας στ γεωργία κατά Agro2.1 & 2.2 & EUREPGAP σε συστημάτα ασφάλειας τροφίμων haccp κατά ISO 22000. Επιθεωρητής βιολογικών προϊόντων. Αξιολογητής επενδυτικών σχεδίων εγγεγραμμένος στο μητρώο αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ.
 

Εύη Κονταξή
Πτυχ. οργάνωσης & διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Εμπειρία στην κατάρτιση business plans, στη διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, στο διαδικτυακό marketing και στα social media.
 

Μαριλένα Σαμψωνάκη
Δικηγόρος Δ.Σ. Πειραιά. Εμπειρία στους τομείς του αστικού και εμπορικού – εταιρικού και εργατικού δικαίου  και ειδικότερα στη σύσταση - τροποποιήσεις – μετατροπές – συγχωνεύσεις –εξαγορές εταιρειών , παροχή νομικών συμβουλών σε εταιρείες, σύνταξη συμβάσεων με πελάτες/προμηθευτές, σύνταξη πρακτικών Γ.Σ και Δ.Σ,  διεκδίκηση επισφαλειών, επίτευξη εξωδικαστικών συμβιβασμών κ.τ.λ.  
σχεδιασμός, υλοποίηση & διαχείριση ιστότοπου:
ΑΝΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Ε.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ  |  ΤΡΙΠΟΛΗ  |  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ:  Δαμοφώντος 6, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131
Τηλ.: 27210 62151     Fax: 27210 62154
Email:  info@anelixi.net.gr