επιστροφή
Από 8 Μαϊου οι αιτήσεις για φωτοβολταϊκά
μέσω net metering
 
Οι καταναλωτές (Νοικοκυριά – Επιχειρήσεις) με το  Net Metering θα μπορούν με μια μικρή μονάδα φωτοβολταϊκών να συμψηφίζουν την παραγόμενη ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά με την ενέργεια που θα καταναλώνουν σε ετήσια βάση. Ουσιαστικά με το net metering γίνεται ενεργειακός συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά με την καταναλισκόμενη ενέργεια από το νοικοκυριό ή την επιχείρηση. Αν η παραγωγή από τα φωτοβολταϊκά  είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, η περίσσεια παρέχεται δωρεάν στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αν η παραγωγή είναι μικρότερη από την κατανάλωση, ο καταναλωτής πληρώνει μόνο τη διαφορά.
Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν οι κατέχοντες την κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης (π.χ. με μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση) αρκεί να έχουν διασφαλίσει τη συναίνεση του ιδιοκτήτη.
Τα συστήματα αυτοπαραγωγής με net metering μπορούν να εγκατασταθούν στον ίδιο ή σε όμορο χώρο (ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία) με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που θα τροφοδοτούν. Μπορούν να εγκατασταθούν επί του κτιρίου, επί του εδάφους ή ακόμα και άλλων κατασκευών σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
Μια επιχείρηση που εγκαθιστά ένα Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 20kWp θα μειώσει κατά τουλάχιστον 30.000kWh ετησίως τους λογαριασμούς της, δηλαδή θα εξοικονομήσει περισσότερο από 5.000€ ανά χρόνο.
Το Κόστος προμήθειας και εγκατάστασης ενός τέτοιου συστήματος είναι περίπου 25.000 € το οποίο μπορεί να επιδοτηθεί από κάποιο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ή να αποσβεστεί ως έξοδο της εταιρείας και άρα να μειωθεί ο Φόρος.
Αιτήσεις υποβάλονται από τις 8 Μαϊου. Η ΑΝΕΛΙΞΗ μπορεί να μελετήσει τις ανάγκες της επιχείρησής σας και να προτείνει τη βέλτιστη λύση καθώς και να υποβάλει την αίτηση στο ΔΕΔΗΕ.
σχεδιασμός, υλοποίηση & διαχείριση ιστότοπου:
ΑΝΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Ε.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ  |  ΤΡΙΠΟΛΗ  |  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ:  Δαμοφώντος 6, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131
Τηλ.: 27210 62151     Fax: 27210 62154
Email:  info@anelixi.net.gr