> ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Το Επιμελητήριο, που ιδρύθηκε το 1999, εκπροσωπεί τις ελληνικές εταιρίες και επιχειρήσεις που διατηρούν εμπορικές σχέσεις, είτε ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των εργασιών τους στην αφρικανική ήπειρο. Πρωταρχικός σκοπός του  είναι η προώθηση και ενδυνάμωση των διμερών οικονομικών και πολιτιστικών δεσμών σε όλα τα πεδία μεταξύ των αφρικανικών χωρών και της Ελλάδας. Επίσης, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
> ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ
Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) με έδρα το Βόλο ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης.
Η ΑΝΕΛΙΞΗ έχει στρατηγική συνεργασία με τον τομέα Αγροτεχνολογίας και Αγροϋλικών του ΙΕΤΕΘ που ασχολείται ερευνητικά με την αειφορική αγροτική παραγωγή, την ορθολογική χρήση εισροών στη γεωργία, την ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και αυτοματισμών στη γεωργία, τη διασφάλιση της ποιότητας τροφίμων και ποτών σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης νερού, υδροπονικών διαλυμάτων και εδαφών, διαθέτει εξοπλισμό και τεχνολογίες για την αποτίμηση της ενεργειακής συμπεριφοράς αγροτικών κτιρίων, τη βελτιστοποίηση του εξοπλισμού και σχεδιασμού αγροτικών κτιρίων σύμφωνα με τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας, και τη διερεύνηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον αγροτικό τομέα.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η ΑΝΕΛΙΞΗ έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με τους παρακάτω φορείς:
σχεδιασμός, υλοποίηση & διαχείριση ιστότοπου:
ΑΝΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Ε.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ  |  ΤΡΙΠΟΛΗ  |  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ:  Δαμοφώντος 6, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131
Τηλ.: 27210 62151     Fax: 27210 62154
Email:  info@anelixi.net.gr