επιστροφή
ΑΝΕΛΙΞΗ: Ενίσχυση του τομέα υπηρεσιών
προς την αγροτική παραγωγή
και της παρουσίας στην Τρίπολη
 
Στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών της προς τους πελάτες της, η ΑΝΕΛΙΞΗ πρόσθεσε στο δυναμικό της έναν ακόμα ειδικευμένο στέλεχος. Πρόκειται για τον γεωπόνο Σταμάτη Καλασιούντα που θα εργάζεται με έδρα στην Τρίπολη, ενισχύοντας την παροχή υπηρεσιών της ΑΝΕΛΙΞΗΣ στον πρωτογενή τομέα αλλά και αναβαθμίζοντας της παρουσία μας στην περιοχή της Αρκαδίας και γενικότερα της κεντρικής και ανατολικής Πελοποννήσου.
 
Ο Σταμάτης Καλασιούντας είναι  γεωπόνος - φυτικής παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικευμένος σε συστήματα ποιότητας στ γεωργία κατά Agro2.1 & 2.2 & EUREPGAP σε συστημάτα ασφάλειας τροφίμων haccp κατά ISO 22000. Επιθεωρητής βιολογικών προϊόντων. Αξιολογητής επενδυτικών σχεδίων εγγεγραμμένος στο μητρώο αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ.
 
Η ΑΝΕΛΙΞΗ δραστηριοποιείται με επιτυχία στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και παραγωγούς στον αγροτικό τομέα. Διαθέτει εξειδικευμένο στελεχικό δυναμικό μεγάλη εμπειρία που διασφαλίζει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
 
Υπηρεσίες τμήματος πρωτογενούς τομέα:
• εφαρμογή και διαχείριση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργικής παραγωγής σύμφωνα με  τα πρότυπα GLOBALGAP και AGRO 2.1 & 2.2
• βιολογική γεωργία - κτηνοτροφία
• επενδυτικά σχέδια αγροτών (σχέδια βελτίωσης - προγράμματα νέων αγροτών)
• γεωργο-οικονομικές μελέτες
• περιβαλλοντικές μελέτες
• marketing αγροτοκτηνοτροφικών προιόντων
 
Οι παραπάνω υπηρεσίες συμπληρώνονται από τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες της ΑΝΕΛΙΞΗΣ όπως επιδοτούμενα προγράμματα, αναπτυξιακός νόμος συστήματα ποιότητας ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και ασφάλειας τροφίμων HACCP ISO 22000, marketing, προώθηση πωλήσεων & εξαγωγών, διαδικτυακές εφαρμογές κ.α.
σχεδιασμός, υλοποίηση & διαχείριση ιστότοπου:
ΑΝΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Ε.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ  |  ΤΡΙΠΟΛΗ  |  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ:  Δαμοφώντος 6, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131
Τηλ.: 27210 62151     Fax: 27210 62154
Email:  info@anelixi.net.gr