επιστροφή
Αποτελέσματα πρόγράμματος του ΕΣΠΑ:
Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ
Εγκρίθηκαν όλες οι προτάσεις της ΑΝΕΛΙΞΗΣ
 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του προγράμματος "«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ». Οι προτάσεις είχαν υποβληθεί το Νοέμβριο 2013.
 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εγκρίθηκαν σε όλη την Ελλάδα 881 προτάσεις συνολικής δημόσιας επιδότησης 38.244.442,41 ευρώ και απορρίφθηκαν 115 προτάσεις.
 
Επισημαίνουμε ότι οι προτάσεις που κατέθεσε η ΑΝΕΛΙΞΗ εγκρίθηκαν όλες.
Το νέο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις μεγάλων επιχειρήσεων, στην αύξηση της εξωστρεφούς δραστηριότητας ευκαιρίας και στην προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές, στον αναπροσανατολισμό της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας και τέλος, στην ανάπτυξη συνεργασιών/συνεργιών βιομηχανίας – εμπορίου – υπηρεσιών και δεσμών συνεργασίας Ελληνικών και Διεθνών επιχειρήσεων.
σχεδιασμός, υλοποίηση & διαχείριση ιστότοπου: