επιστροφή
Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το ενημερωτικό έντυπο
Η ΑΝΕΛΙΞΗ αναλαμβάνει την ενοικίαση και το στήσιμο του ομαδικού περιπτέρου, την εκπροσώπηση από ειδικευμένα στελέχη της και την αποστολή των εκθεμάτων. Επίσης θα δίνεται σε κάθε επιχείρηση πλήρης αναφορά με τις επαφές, τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και τα στοιχεία επαφών. Τέλος θα δίνεται report με πληροφορίες για την αγορά της χώρας και εκτίμηση για τις δυνατότητες των προϊόντων κάθε επιχείρησης χωριστά.
Η συμμετοχή στις εκθέσεις θα γίνει με ομαδικό περίπτερο:
“fine tastes of Peloponnese”
στα πλαίσια του Export Cluster.
Με τον τρόπο αυτό γίνεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και μεγιστοποιείται το όφελος για τις επιχειρήσεις.
Προγραμματισμός εκθέσεων για το φθινόπωρο
 
Η ΑΝΕΛΙΞΗ μέσω του project export cluster διοργανώνει τη συλλογική συμμετοχή επιχειρήσεων σε δράσεις εξωστρέφειας όπως εκθέσεις, αποστολές, έρευνες αγοράς κ.λ.π. Επιδιώκει τη συνεργασία με εισαγωγείς και δίκτυα διανομών στις χώρες στόχους με σκοπό τη θεμελίωση σταθερών θέσεων των επιχειρήσεων στις αγορές.    
Για το φθινόπωρο 2015 ο προγραμματισμός μας περιλαμβάνει επιλεγμένες εκθέσεις  σε χώρες της Ευρώπης. Η επιλογή έχει γίνει με κριτήρια την ωριμότητα των αγορών, το βαθμό κορεσμού και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε αναδυόμενες αγορές για τα ελληνικά προϊόντα.
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε τη συμμετοχή της επιχείρησής σας σε κάποιες από τις δράσεις αυτές. Είναι απαραίτητο οι δηλώσεις συμμετοχής να γίνονται πολύ νωρίτερα από την πραγματοποίηση της δράσης.
σχεδιασμός, υλοποίηση & διαχείριση ιστότοπου:
ΑΝΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Ε.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ  |  ΤΡΙΠΟΛΗ  |  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ:  Δαμοφώντος 6, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131
Τηλ.: 27210 62151     Fax: 27210 62154
Email:  info@anelixi.net.gr